Sponsring ur ett hållbarhetsperspektiv

Idag är det stort fokus på hållbarhet och att vara miljömedveten.

Det finns de som tackar ja till första bästa sponsor och de som bara väljer sponsorer som har ett miljötänk. Hotellet Stenungsbaden är ett exempel på företag som har ett tydligt mål.

De presenterar stolt att de vill vara både klimatneutralt och inte släpper ut några miljögifter. I jämförelse med en industri kan det vara stora skillnader i miljöpåverkan. Är man i en sits där det finns behov för en sponsor har man också rätt att ställa vissa krav.

Kravet om ett bra och tydligt miljömål från sponsorn kan på kort sikt göra att det tar längre tid och få ett bra sponsoravtal, men på längre sikt kan det löna sig stort. Valet av sponsor kommer på ett eller annat sätt att få uppmärksamhet från annat håll. Ett strategiskt val av sponsor kan locka fler till att erbjuda ett samarbete.