Vasaloppet är det äldsta, det längsta och det största långloppet i världen.

Vi-skogen började som ett trädplanteringsprojekt 1983. Sten Lundgren, journalist på tidningen Vi, satte den första plantan i West Pokot i Kenya. Under åren har arbetet utvecklats och nu jobbar Vi-skogen i huvudsak med metoden agroforestry, där träd och grödor planteras tillsammans.

Vår Ruset är Sveriges och en av världens största serie av motionslopp för kvinnor. Det arrangeras 18 lopp i 17 städer under maj/juni varje år. Totalt deltar mellan 140-150 000 kvinnor årligen och den absoluta merparten är med i de 6-mannalag som får picknick efter genomfört lopp. Sträckan är 5 km och det sker ingen tidtagning och banan går alltid i natursköna områden. Vid varje lopp byggs en sponsorby upp där samarbetspartners och deltagare möts i en härlig atmosfär.

Världsnaturfonden WWF i korthet WWF, World Wide Fund for Nature, är en helt oberoende och partipolitiskt obunden naturvårdsorganisation som bildades 1961. Syftet med verksamheten är att bedriva naturvårdsarbete där akuta eller långsiktiga åtgärder är nödvändiga för att bevara utrotningshotade växt- och djurarter eller hela naturtyper.

Vätternrundan är ett ca 300 kilometer långt cykellopp för motionärer som äger rum helgen före midsommar varje år. Loppet börjar och slutar i Motala och går medurs runt sjön Vättern.

Results 1 - 21 of 21