Universeum

 Mitt i centrala Göteborg, granne med Svenska Mässan och Liseberg, ligger Nordens största Science Center. På Universeum bjuds besökarna på unika upplevelser och aktiviteter i såväl utmanande experimentella utställningar som djur och natur. En vandring genom husets alla avdelningar är en promenad på mer än tre kilometer. Genom att involvera alla sinnen väcks besökarens nyfikenhet. Känn, se, hör och pröva! Ambitionen är att skapa sammanhang och visa hur människa, natur, samhälle, teknik och miljö hänger ihop.

 

ASSOCIATION
Vision och/eller Mission
Universeum ska positivt påverka barns och ungdomars attityd till naturvetenskap, teknik och matematik genom upplevelser som skapar nyfikenhet, ökad förståelse, framtidstro och lust att gå vidare till studier och yrkesverksamhet inom dessa områden.
 

KÖRNVÖRDEN
Ett humanistiskt synsätt
All verksamhet på Universeum grundar sig på en humanistisk inställning. Våra värderingar grundar sig på kunskapen om samspelet mellan människan och hennes totala omgivning förr och nu.

Vi lägger särskild vikt vid förståelse för och inlevelse i barns och ungdomars perspektiv. Denna förståelse genomsyrar hela vår företagskultur och är inte bara en pedagogisk fråga, den är lika viktig för vårt arbetssätt och vår företagsanda och präglar hela vårt affärskoncept.

Att verkligheten alltid är en sammanhängande väv av kultur, natur, teknik och samhälle
Vi förmedlar känslan av helhet och sammanhang, d.v.s. allt påverkar allt. Vi visar på människans inneboende förmåga att lösa sina vardagliga problem genom tekniska lösningar. Experimentstationerna illustrerar naturvetenskapliga och tekniska företeelser i tid och rum. I naturmiljöerna är vatten det samlande temat och kretsloppet utgör den pedagogiska basen. Idén är att ge mång- och tvärvetenskapliga presentationer av olika livsmiljöer för att visa intressanta samband - att med hjälp av bl.a. akvatiska miljöer sätta in t.ex. kemin, fysiken och matematiken i ett samhälleligt och kulturellt sammanhang.

RÖCKVIDD
Målgruppens volym (antalet publik/besökare)
470000 gäster/år plus 60000 skolelever i skolprogram.

Antalet evenemang/tävlingar/stopp
120 företagsevent/år.

Antalet webbesökare
2700

Information

Aktivitet
Museum
Karaktär / Kategori
Djur, Miljö, Skola, Ungdomar, Utbildning
Period
Helår
Område
Kultur/Underhållning
Städer
Göteborg
Rättighetstyp
Publik
Kontakt

Box 14365
400 20 GÖTEBORG

Tel: 031-335 64 00
Mail: info@universeum.se

 
Västra Götalandsregionen
Swedbank
Serneke

För att se alla 14 sponsorer måste du vara inloggad.
Senast uppdaterad 2017-02-16