Bransch

Brandspot

Brandspot is a strategic consultancy bureau within sponsoring and event based marketing communication. The business established in 2007 by Jan Torstenson and Pierre Tinnerholm and today carries six specialists in two offices, one in Stockholm and one in Gothenburg.

Håkanson United

Håkanson United är en sponsorbyrå men inte i dess traditionella betydelse. Vi exponerar inte människor för varumärken, vi låter människor möta och uppleva dem. Vi utgår ifrån övertygelsen att ett varumärke måste möta människor i ett gemensamt engagemang för att skapa en äkta relation. Vi vill tillföra något till det intresset, istället för att störa dem med reklam. Ett sådant möte mellan varumärke och människa kan ske i vilken mediekanal som helst och även i det som inte anses vara mediekanaler.

Vi hjälper våra kunder att utveckla sin sponsring till att bli spetsen på den totala marknadsföringen. Det gör vi genom att bl.a. skapa en sponsorstrategi länkad till varumärkesstrategin, genom att värdera och förändra rättighetsportföljen, samt genom att maximera värdet av sponsorrättigheterna med hjälp av starka medieneutrala idéer. Vi hjälper även de kunder som vill, att koppla rättigheterna till försäljning. Det här gör vi utifrån en marknadsledande erfarenhet av större sponsorsamarbeten, på såväl svensk som nordisk nivå, i kombination med en förståelse för stora företags behov.

Våra kunder/uppdrag - några exempel:
AstraZeneca
Coop
Fritidsresor
Intersport
Scandic Hotel
Spendrups
Vattenfall

Kontaktuppgifter:
Håkanson United AB
Norrlandsgatan 18, 4 tr
111 43 Stockholm
info@hakanson-united.se
+46 (0)8 679 7600

Infront Sweden

OM INFRONT
Infront och dess ägare har genuin bakgrund inom sport och media. Infront verkar för att bygga långsiktiga samarbetes- och affärsrelationer inom sport och underhållningsindustrin.

Moderbolaget, Infront Sport & Media AG, har huvudkontor i Schweiz, Zug. Vi är drygt 400 personer med representation i 10 länder. Vi verkar inom affärsområdena Klienter, Evenemang, TV-produktion, Försäljning av TV-rättigheter och Arenautveckling.

Nationellt
I Sverige samarbetar vi med en rad idrottsförbund och kulturinstitutioner däribland:

- Svenska Ishockeyförbundet (exklusivt)
- Svenska Friidrottsförbundet (representant)

- Nationalmuseum (exklusivt)
- Cullbergbaletten (exklusivt)
- Riksteatern (representant)

Internationellt
Internationellt tillhör följande våra större uppdrag:

- IHHF - Internationella Ishockeyförbundet
- FIS - Internationella Skidförbundet
- Internationella Curlingförbundet
- Superbike
- BWM Team SBK
- FIFA - Internationella Fotbollsförbundet (Medierättigheter)

KONTAKT
Infront Sweden
Jan Dahlberg
Mail: jan.dahlberg@infrontsports.com

Wennergren Center, 12tr
Sveavägen 166
113 46 STOCKHOLM

Tel: 08-722 32 00

Kultur och Näringsliv

Kultur och Näringsliv är en organisation för samarbeten mellan näringslivet och kulturen. Ett kulturellt samarbete ska vara gynnsamt för båda parter och bidra till ett välmående, nyskapande och uthålligt samhälle. Vår roll är att vara den självklara länken mellan dessa båda världar och inspirera parterna att utvecklas tillsammans. Detta gör vi genom att:

  • Skapa mötesplatser och driva nätverk
  • Sprida goda exempel, erfarenheter och fakta
  • Driva opinionsbildning och delta i debatter
  • Erbjuda strategisk och praktisk rådgivning

Kultur och Näringsliv är en förening som grundades 1988 inom Svenska Industriförbundet. Våra medlemmar utgör ett unikt nätverk. De representerar såväl stora multinationella företag som småföretag, nationella och lokala kulturorganisationer samt akademi, offentliga och idéburna organisationer. Medlemmarna finns över hela landet och är jämnt fördelade mellan företag och kulturverksamheter. Det ger oss en stark förankring i det svenska närings- och kulturlivet.

Kultur och Näringsliv är en organisation med stor internationell närvaro. Vi har systerorganisationer över hela världen och ingår i det Europeiska nätverket CEREC (European Committee for Business, Arts and Culture), som initierades av EU 1991.

Vår verksamhet finansieras genom medlemsavgifter, egenintäkter, bidrag från privata företag och organisationer, samt olika projekt- och verksamhetsstöd.

Kultur och Näringsliv har kontor i Stockholm och Göteborg.

Sponsum

Bakgrund
Det faktum att allt fler företag vill visa sitt sociala engagemang och ge något tillbaka till det samhälle man verkar i, skapar nya möjligheter för organisationer som historiskt inte aktivt sysslat med sponsring som t.ex. skolor, föreningar och ideella verksamheter. På Sponsum hjälper vi bland annat till att skapa förutsättningar för framgångsrika och hållbara samarbeten mellan säljare och köpare.

Om oss
Sponsum har stor erfarenhet av CSR (Corporate Social Repsponsibility) och vi vet att det är många bitar som ska falla på plats för att satsningar ska ge önskad effekt. Vår uppfattning är att potentialen vad gäller ekonomiska resurser, kompetens och engagemang som näringslivet vill och kan bidra med mycket sällan utnyttjas till sin fulla potential av rättighetshavare och förmånstagare.

Sponsum hjälper rättighetshavare att skapa förutsättningar för att finna och attrahera samarbetspartners som vill och kan ta ett socialt samhällsansvar.

Swedish Arts & Business Awards

Swedish Arts and Business Awards är Sveriges främsta forum för nyskapande, kreativa och fruktbara samarbeten mellan kulturvärlden och näringslivet. Pristävlingen bidrar till att visa de goda exemplen de mest lönsamma och utvecklande samarbetsprojekten i Sverige under det senaste året. Syftet är att fler ska inspireras och upptäcka den dynamik som skapas när kulturens kreativitet möter näringslivets kraft.

Vi välkomnar alla företag och kulturorganisationer att delta i tävlingen och dela med sig av sina

Kunder

Eventdagarna är ett heltäckande branschforum inom Event Marketing, sponsring och möten. Arrangeras 15-16 september 2010, på Svenska Mässan i Göteborg.

Utställare är företag verksamma inom eventkonsultation, lokaler som hotell och evenemangshallar, mat och dryck, teknik, resor och transporter, underhållning, kringarrangemang och sponsring.

Besöksmålgrupp är event-, sponsring-, och mötesköpare, -strateger och -planerare från företag, kommuner och landsting.

Eventdagarna marknadsförs bl a genom direktinbjudan till utvalda målgrupper, telemarketing kampanjer, annonsering i fack-, dagspress, PR-aktiviteter, pressbearbetning, fribiljetter till utställande företag, tema-aktiviteter, websida, samarbete med fackpress och branschråd,

Arrangör är Peterson & Heijel event & fairs AB, Rosenbergsgatan 6, 440 30 Marstrand (tel: 031-301 05 90)

Got Event värvar och genomför förstklassiga evenemang på Ullevi och Scandinavium samt erbjuder friskvård och rekreation på Valhallabadet.

Vi genomför fler än 200 evenemang varje år, vilket gör Göteborg till en attraktiv stad att bo, verka och leva i. Drygt 1 miljon människor besöker årligen någon av våra arenor.

Vi bedriver ett aktivt miljöarbete och är miljödiplomerade.

Bolaget har 150 medarbetare, omsättningen är cirka 120 miljoner kronor och vi ägs av Göteborgs stad.

Gyllene Hjulet är sponsrings- och eventbranschens egen hedersutmärkelse, och delas ut årligen av Sponsrings & Eventföreningen. Sju priser delas ut i olika kategorier till företag som på ett kreativt och effektivt sätt utnyttjat sponsring och/eller event, både i extern och intern kommunikation, för att nå de marknadsmässiga målen.

Syftet med tävlingen är att lyfta fram Sveriges bästa sponsrings- och eventprojekt som effektiva marknadsföringskanaler. Viktigt är att användningen av dessa kanaler är väl planerad och väl integrerad i företagens samlade marknadsföring. Viktigt är också att aktiviteterna är utformade efter företagens kommunikationsmål och utifrån tilltänkta målgrupper. Perioden för att skicka in tävlingsbidrag ligger normalt mellan november - januari, och själva galan med prisutdelning äger vanligtvis rum i slutet av mars.

2009 års prisutdelning och gala gick av stapeln 24 mars på Factory, Nacka Strand. För mer information om tävlingskategorier, jury, bedömningskriterier samt årets vinnare.

human event arbetar med att initiera, utveckla och kommersialisera evenemang.

Årlig sponsringskonferens i Chicago som arrangeras den 8-11 mars 2009.

Kunder

Mediaedge:cia är den första globala byrån för kommunikationsplanering och implementering.

Vi jobbar med att skapa ett aktivt engagemang mellan konsumenter och våra kunders varumärken, vilket leder till relevant kännedom, djupare relationer och ökad försäljning.

Våra tjänster omfattar konsumentkännedom och ROI, kommunikationsplanering, mediaplanering och -köp, interaktiv kommunikation (digital, direkt, sök), konsultation kring sponsring och events samt branded content och underhållningsmarknadsföring.

Våra 4,000 begåvade och motiverade medarbetare arbetar med lokala, regionala och globala kunder från våra 199 kontor i 79 länder.

Vi är en av grundarna av GroupM, WPP´s styrföretag för medieinvesteringar.


Kontaktuppgifter:
Birger Jarlsgatan 50
114 85 Stockholm
Tel: 08-463 1500

Sponsrings & Eventsverige är en intresseorganisation som arbetar för ett seriöst och professionellt användande av sponsring och event. Föreningen startades 1986 och är idag den ledande svenska organisationen inom området. Bland medlemmarna finns ett stort urval av företag, säljande parter samt konsulter och producenter som arbetar med disciplinerna sponsring och event.

Upplevelseinstitutet arbetar primärt med analys av sponsring och evenemang.

Sponsring är kommunikation genom människors intressen. Sponsring har förmågan att skapa en starkare relation mellan ett varumärke och målgruppen, det är därför sponsring och events växer snabbare än alla andra mediekanaler förutom Internet.

Att sponsringen växer skapar också ett ökat behov av kunskap om dess inneboende mekanismer. Vi kan idag dokumentera att kopplingen mellan varumärke och objekt är en grundläggande förutsättning för att uppnå effekt. Vi vet också att passiv exponering endast kan ge reklameffekter såsom erinran, ToM och i bästa fall viss associationsöverföring. För att uppnå sponsoreffekter såsom stärkt preference och ökad köpintention krävs en medveten aktivering av sponsorskapet. För att lyckas med sponsring måste sponsorerna i samarbete med rättighetsinnehavarna förstå målgruppen och deras unika relation till objektet vare sig det gäller favoritlaget, Dramaten eller familjeäventyret på Kolmården.

Genom validerade researchmodeller hjälper Upplevelseinstitutet branschen att förstå:

1. vilka varumärken och objekt som passar ihop
2. hur aktiveringen ska kommuniceras
3. på vilket sätt sponsring och events bör utvärderas

Results 1 - 167 of 167