• Fakta & statistik

  21 APRIL, 2009

  Interna events står för 50 %

  Enligt ny statistik från IRM står interna events för över hälften av eventbyråernas intäkter och ger en sammanlagd branschomsättning på 7 miljarder kronor för 2008.
   
   IRM har tidigare enbart mätt event marketing i externt marknadsförings-syfte. I den senaste rapporten uppgick omsättningen för externa events till 3,0 miljarder kronor för 2008. Men nu har institutet tillsammans med Sponsrings & Eventföreningen även inkluderat en fråga om företagsinterna event så kallade corporate events. Resultatet blir att branschen beräknades omsätta 7 miljarder kronor under 2008.
   
  - Eftersom de interna eventen är en så betydande del av event marketing byråernas omsättning är det glädjande att IRM nu mäter även dem. Vi har länge vetat att branschens omsättning var betydligt högre och det är fantastiskt att få det bekräftat, säger Maria Guggenberger, VD på Sponsrings & Eventföreningen, i en kommentar.
   
  Även fortsättningsvis kommer endast externa events att ingå i IRMs Stora reklamkaka men de nya mätningarna förbättrar statistiken kring en starkt växande bransch. Att kartlägga alla delar blir viktigt i en tid där alltmer fokus läggs på personalen som företagets främsta ambassadörer.

  Tabell: Eventbyråernas intäkter 2008

  Eventyp Procentuell andel
  Corporate 56,9
  B2B 37,9
  B2C 5,2

  Källa: IRM

 • Fakta & statistik

  14 APRIL, 2009

  Sponsring gick förbi TV-reklam

  Sett till investeringar i marknads-kommunikation var 2008 ett rekordår med en omsättning på närmare 65 miljarder kronor enligt IRM. Av dessa stod sponsring för drygt 5,1 miljarder kronor och visade en dubbelsiffrig tillväxt.
   
  Trots finanskrisen under det sista kvartalet blev det ett "All time high" ifjol för marknadskommunikation med en ökning på 2,5 procent eller 1,7 miljarder jämfört med 2007.

  Enligt IRM investerade företag totalt 64,7 miljarder kronor varav den största ökningen skedde inom kategorin "Övrig marknadskommunikation", dit sponsring och event tillhör, med 5 procent till 20 miljarder. Investeringarna i köpt medieutrymme ökade med 1,5 procent till 32 miljarder medan reklamproduktion omsatte 12,2 miljarder efter en ökning på 1,2 procent.
   
  Inom övrig marknadskommunikation, där även butikspromotion, mässor, event, presentreklam ingår står sponsring för den största andelen. Sponsringen ökade med 11,6 procent till 5,1 miljarder kronor jämfört med 2007. Event visar en tillväxt på 4,1 procent och uppgår till 3 miljarder. Av den totala reklamkakan utgör sponsring 7,9 procent och event 4,7 procent och tillsammans står de för 12,6 procent eller närmare 8,2 miljarder kronor.
   
  Under rekordåret passerade sponsring TV-reklam som ökade med 5,8 procent till drygt 4,9 miljarder kronor. Sponsring utgör även en större andel än internet som visade en kraftig tillväxt på 18,5 procent och investeringarna stannade på 4,8 miljarder för 2008.

  Här kan du läsa hela sammanställningen
   
  Källa IRM

 • Fakta & statistik

  26 MARS, 2009

  Uppsving för bandyn

  Under slutspelet i bandy har arenapubliken ökat med 30 procent och TV-publiken med 85 procent jämfört med 2008. Samtidigt ligger SM-finalens publiksiffra stabilt runt 20 000 åskådare.
   
  SM-finalen i bandy är en traditionsfylld nationalklenod i svenskt evenemangssammanhang. I år var både herr- och damfinalen samlade till samma dag. Herrfinalen på lördagen sågs av en publik på 20 114 åskådare, vilket var en ökning från fjolårets notering på 19 513. Den högsta publiksiffran på 2000-talet uppnåddes 2006 när 23 048 följde finalen mellan Edsbyn och Hammarby.
   
  SM-finalen har spelats i Uppsala sedan 1991 och i slutet av förra året tecknade Svenska Bandyförbundet ett nytt arrangörsavtal med Uppsala Kommun som gör att finalen spelas på Studenternas fram till 2012. Finalen är ett samarrangemang mellan förbundet och kommunen med byggbolaget NCC som huvudvärd.
   
  Svensk bandy upplever även en uppåtgående publiktrend för SM-slutspelet. Drygt 60 000 åskådare har sett de 18 slutspelsmatcherna på arenorna jämfört med knappt 47 000 förra året, en publikökning på drygt 30 procent.
   
  Efter att sporten fått ett större utrymme i SVT:s huvudkanaler har TV-publiken ökat med 85 procent jämfört med 2008. Enligt Svenska Bandyförbundet har de elva TV-sända slutspelsmatcherna totalt setts av drygt 1,8 miljoner människor, vilket ger ett snitt på cirka 175 000 tittare per match. Ifjol såg totalt 850 000 tittare nio tv-sända slutspelsmatcher, i snitt 94 000 tittare varje match.
   
  Den 103:e SM-finalen sändes förutom i SVT även i Eurosport 2 som når 36 miljoner hushåll i 46 länder. I SVT sågs herrfinalen av 416 000 tittare med en tittartidsandel på 26,1 procent enligt MMS. Bandysändningens tittarsiffra överträffade bland annat semifinalen mellan Färjestad och Skellefteå i ishockeyns slutspel med 5 000 tittare.
   
  Här kan du läsa vilka sponsorerna är av SM-Finalen.      

 • Fakta & statistik

  24 MARS, 2009

  Skidspelen nådde publikmålet

  I helgen var Svenska Skidspelen avslutningen på världscupen i längdskidåkning. Evenemanget lockade sammanlagt en publik på över 21 000 till Lugnet i Falun.
   
  Svenska Skidspelen har utformats som en miniturné under flera dagar, ett upplägg som välkomnas av Internationella skidförbundet som vill hålla världscupen i liv ända in till slutet för att attrahera media och publik. 
   
  Totalt fanns över 21 000 på plats i publiken och det överträffade arrangörsbolagets uppsatta publikmål på 20 000. Lördagens jaktstarter följdes av 11 000 längs banan och inne på Lugnets skidstadion.
   
  SVT direktsände både från lördagen och söndagen under världscupsavslutningen. Söndagens jaktstart för damer lockade den högsta tittarsiffran med 865 000 tittare och en tittartidsandel på 52,0 procent.
   
  Här kan du läsa vilka som sponsrar Svenska Skidspelen.

 • Fakta & statistik

  6 NOV, 2007

  Solheim Cup gav 81 turistmiljoner

  En undersökning från Turismens utredningsinstitut genomförd i samband med Solheim Cup visar att turister genererade 81 miljoner kronor till Halmstad. Nu följer staden trenden och profilerar sig som en evenemangsstad.
   
  Solheim Cup på Halmstad GK är det i särklass största evenemanget som arrangerats i kommunen. Runt 84 000 besök gjordes under tävlingens sex dagar i september och arrangören Ladies European Tour beräknade det totala åskådarantalet till cirka 100 000 med sponsorer, spelare och funktionärer inräknade. 
   
  Av TUI:s undersökning, som baserades på intervjuer med 431 slumpvis utvalda besökare, framgår att turisternas sammanlagda spendering i Halmstad under evenemanget uppgick till cirka 81 miljoner kronor. Antalet utländska turister uppgick till 7 700, varav flest hade rest från USA och Storbritannien.
   
  - Undersökningen ger oss råg i ryggen att fortsätta satsa på att utveckla Halmstad som upplevelsestad. Det stärker också vår uppfattning om att under nästa år fortsätta satsa på ett kommunalt evenemangsbolag, säger Carl Fredrik Graf (m), i en kommentar.
   
  Förutom starten av ett evenemangsbolag ingår en ny arena i kommunens evenemangsstrategi. Bygget av Halmstad Arena ska inledas i mitten av november i år och stå klar 2009, redo att ta emot nationella och internationella evenemang.
   
   
  .

 • Fakta & statistik

  10 AUG, 2007

  Effektgranskning av alpina VM

  Turismforskningsinstitutet ETOUR har genomfört en studie av effekterna av alpina VM i Åre. Dessutom kommer Länsstyrelsen i Jämtland att finansiera utvecklingen av ett bedömningsverktyg för mätning av ekonomiska effekter i samband med stora evenemang.
   
  - Olika typer av nationella och internationella idrottstävlingar och evenemang har arrangerats under många år. Tillströmningen av gäster och deltagare har varit stor och deras ekonomiska påverkan på det lokala näringslivet har varit omfattande. Även de miljömässiga och i någon mån sociala effekterna av evenemang har varit föremål för debatt och forskning. Men det har saknats ett enkelt och enhetligt verktyg att kunna bedöma och mäta effekter av evenemang, säger Robert Pettersson på ETOUR, i en kommentar. 
   
  Länsstyrelsen i Jämtland har därför beslutat att avsätta medel för att ta fram ett bedömningsverktyg som främst ska användas av regionens arrangörer. Som ett led i detta har också turismforskningsinstitutet ETOUR i Östersund genomfört studier av alpina VM i Åre 2007 i samarbete med bland andra Turismens Utredningsinstitut och Jämtland Härjedalen Turism.
   
  Studien består dels av deltagande observation med över 1000 observationer nedtecknade av studenter och lärare på Mittuniversitetets turismutbildning i Östersund. Dels har drygt 600 intervjuer med VM-besökare genomförts, och i den sista och avslutande fasen har webbenkäter skickats till 200 besökare några veckor efter evenemanget.
   
  Resultaten av besökarnas upplevelser visar att de bra och dåliga upplevelserna till stor del beror på väder och hemmanationens tävlingsframgångar,
  alltså två faktorer som är svåra för arrangörerna att påverka. Av studien framgår också att den genomsnittlige VM-besökaren var 32 år och kom till Åre med bil. Omkring 10% av besökarna var boende i Åre kommun, och räknas därför inte som turister i statistiken. Drygt en tredjedel kom från Jämtland och 19% från utlandet där norrmännen stod för 17%.
   
  Det framgår även av studien att kringarrangemangen spelar roll för stora evenemang. De turister som besökte VM omsatte till exempel drygt 1000kr per person och dygn. En relativt stor del av pengarna lades på shopping (21%), logi (18%) och restaurang/café (17%). Hela 16% av besökarna löste aldrig någon biljett till tävlingsområdet utan uppehöll sig på festivalområdet och torget, där prisceremonierna ägde rum. 
   
  Områden där det framfördes negativ kritik var publikplatserna, trängsel och lokala transporter..

 • Fakta & statistik

  15 JUNI, 2007

  Göteborg & Co bäst i Europa

  När branschorganisationen European Cities Marketing (ECM) delade ut "European Cities Tourism Awards" utsågs Göteborg & Co till "Årets turistorganisation" vid en gala i Aten.
   
  Priserna delades ut i samband med ECM:s årliga konferens och premierar professionellt agerande och framgångar inom europeisk turism. Juryn utgår från en rad kriterier:  
   
  - Positiv ekonomisk och social utveckling
  - Hög kvalitet på upplevelser för besökare
  - Effektivt ledarskap samt partnerskap mellan offentlig och privat sektor
  - Policy för utveckling av staden socialt, kulturellt och miljömässigt
  - God integrerad infrastruktur för transporter
  - Framtidsstrategier för investeringar
   
  Göteborg & Co var nominerade i kategorin "Årets turistorganisation" tillsammans med motsvarande organisationer i Köpenhamn, Liverpool, Reykjavik och Valencia. I vinnarmotiveringen lyftes bland annat Göteborgskalaset fram som ett lyckat exempel.
   
  Göteborg som stad var nominerat i kategorin "Årets turiststad", där man fick se sig besegrade av engelska York.
   
  ECM består av 130 europeiska städer från 30 länder där Stockholm, Göteborg och Malmö ingår.

  .

 • Fakta & statistik

  21 FEBR, 2007

  Evenemang är guld värda

  En rad tunga politiker och makthavare skriver under en debattartikel i Svenska Dagbladet om vikten av stora och internationella evenemang. Budskapet till regeringen och riksdagen är tydligt: Ta fram en nationell evenemangsstrategi.
   
  Debattörerna Göran Johansson, kommunalråd i Göteborg, Karin Mattsson, ordförande i Riksidrottsförbundet, Ilmar Reepalu, kommunalråd i Malmö, Mats Hult, vd Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare SHR samt Kristina Axén Olin, finansborgarråd i Stockholm konstaterar gemensamt att internationella och stora evenemang genererar värde genom skatteintäkter till stat och kommun samt ökade intäkter till en rad branscher däribland hotell, restaurang och handel.
   
  Evenemang som VM i Åre, Americas Cup i Malmö och EM i friidrott i Göteborg är några exempel som lyfts fram i artikeln. Förhoppningen är att den statliga utredningen som görs av Anders Lindström mynnar ut i en nationell evenemangsstrategi i vilken staten har en roll som finansiär.
   
  Läs hela debattartikeln på svd.se
  .

 • Fakta & statistik

  12 FEBR, 2007

  Turismrekord för Göteborg

  När turismstatistiken för 2006 sammanställts framgår att antalet gästnätter i Göteborgsregionen uppgick till drygt tre miljoner, en ökning med 4,8 procent jämfört med 2005.
   
  Det innebär femton raka år med tillväxt och det senaste årets ökning motiveras med att Göteborg stod som värd för ett flertal internationella evenemang.
   
  - Förra året var ett exceptionellt bra evenemangsår. Utöver de årligen återkommande evenemangen var Göteborg värd för EM i friidrott, Volvo Ocean Race med mera, säger Ossian Stiernstrand, utvecklingschef på Göteborg & Co.
   
  En annan viktig framgångsfaktor som lyfts fram är lågprisflyget och tillskottet av 20 nya direktflyglinjer till staden under 2006.  
  .

 • Fakta & statistik

  1 DEC, 2006

  Publiken utvärderade Malmöfestivalen

  När utvärderingen av Malmöfestivalen är genomförd framgår att musiken och maten går bäst hem hos festivalpubliken.
   
  Undersökningen som bygger på 400 telefonintervjuer visade även att den genomsnittlige gästen besöker festivalen 3,5 dagar och 74 procent säger att det är mycket troligt att man återvänder nästa år. Vidare är det 80 procent av besökarna som kommer från en radie på 0-2 mil och fem procent som reser längre än 21 mil för ett besök.
   
  Läs mer på malmofestivalen.se
  .

 • Fakta & statistik

  2 NOV, 2006

  O-ringen gav miljoninflöde

  Sommarens O-ringen i Hälsingland genererade över 80 miljoner kronor i turistekonomiskt inflöde. Det visar en marknadsundersökning beställd av projektet ”Idrott och Turism i Hälsingland”.

  Samhällsvinsten på 80 miljoner kronor bygger på vad drygt 20 000 turister spenderade i Hälsingland i samband med orienteringstävlingen som pågick mellan den 15 - 21  juli. För stat och kommun ger det turistekonomiska inflödet 3,5 miljoner i skatteintäkter enligt rapporten.

  Läs mer på oringen.com

  .

feed-image RSS - Prenumerera på nyheter