2 MARS, 2018

Sponsorintäkter har ökat med 45%.

Svenska Ridsportförbundets bokslut för koncernen visar på ett positivt resultat på 2,6 miljoner kronor för 2017. Det är en fortsättning på den positiva trenden från 2016.

- Vi har, och har under många år, totalt sett haft en stabil ekonomi och kunnat se en positiv utveckling av medlemmar och av vår verksamhet, säger Ulf Brömster, ordförande i Svenska Ridsportförbundet.

Förra året var också ett rekordår med 11 mästerskapsmedaljer till svenska ryttare, inklusive den första individuella medaljen i voltige. Fem av medaljerna kom på EM i Göteborg i augusti 2017.

- EM på hemmaplan blev en stor sportslig och publik framgång där ridsporten verkligen syntes och många kunde ta del av den på plats eller i TV-rutan.

Svenska Ridsportförbundets har fyra stora intäktskällor, medlemsavgifter, sponsorintäkter och licenser samt bidrag från bland andra Riksidrottsförbundet och SOK.

För Insight News berättar Camilla Sand, marknadschef på Svenska Ridsportförbundet, att förbundets sponsorintäkter under 2016 uppgick till drygt 8,6 miljoner kronor för att under 2017 ha växt till 12 531 000 kronor, en ökning med ca 45%. Ökningen består av fler sponsorer i kombination med ökad omfattning av befintliga avtal.Har ni analyserat varför ni lyckats så bra med att öka sponsorintäkterna?
- Sportsliga framgångar har bidragit till allmänt ökat intresse för ridsporten. Fler upptäcker och förstår hur stor ridsporten faktiskt är. I Sverige är runt en miljon av befolkningen intresserade av ridsport och det finns ca 500 000 aktiva utövare som rider minst 1 gång/vecka. Ridsporten engagerar många och vi är Sveriges näst största ungdomsidrott, efter fotbollen. Vi har en intressant målgrupp. 90% är unga tjejer och kvinnor och hälften av våra medlemmar är under 20 år.

Något sponsorsamarbete du gärna vill lyfta fram?
- Folksam är Svenska Ridsportförbundets huvudsponsor sedan 2016. Avtalet har en bred förankring i förbundet med fokus på ungdomar/utbildning och sport/tävling. Dessutom omfattas Svenska Ridsportförbundets medlemmar av en olycksfallsförsäkring i Folksam.

Camilla Sand fortsätter berätta att förbundets sponsorförsäljning sker inhouse med egna resurser.

Avslutningsvis – är det något speciellt område eller projekt ni satsar på under 2018?
- Ridsportens värderingar och varumärke och ridsport på hästen villkor är strategiska fokusområden under året. Hästen är central och unik i vår idrott. Det som också gör oss unika är att vi tävlar på samma villkor. Män och kvinnor, pojkar och flickor tävlar tillsammans på samma villkor - vi har inga damlandslag eller herrklasser. Vår målsättning är att utveckla svensk ridsport med hjälp av framgångsrika samarbeten som gör skillnad – både för människor och hästar.

Rubrikfoto: Lotta Brundin Gyllensten

Skrivet av Mats Ehrlemark