15 JAN, 2016

Från logga till samhällsansvar

Insight News har pratat sponsring med innebandyklubben IK Sirius IBK och dess klubbchef Otto Simonsson.

Sirius innebandy startade från början som en idrottsförening för teknologerna på Uppsala Tekniska Högskola och bestod mest av teknologer som tidigare spelat i studentserien.  Året var 1987 och Upplands Innebandyförbund (UIBF) hade precis startat och dragit igång seriespel i innebandy "på riktigt" i Uppland. Laget hette från början Teknikums IF vilket sedan blev Teknikums IBK och IBK JT 97. Våren 1999 ansöker IBK JT 97 om medlemskap i IK Sirius Uppsala, byter namn till IK Sirius IBK och blir en fristående förening bredvid IK Sirius FK och IK Sirius BK. Idag spelar klubben i Svenska Superligan (SSL).

Som för många andra rättigheter ser man inom IK Sirius IBK hur utvecklingen går mot att sponsorer och partners blir mindre intresserade av traditionella skyltar och loggor och istället söker samhällsengagemang och affärsmässiga aktiveringar. Samtidigt ska klubben driva den idrottsliga kärnverksamheten och sponsringsarbetet blir ofta en fråga om fördelning av resurser.

Otto Simonsson, hur ser du på sponsringsbranschens utveckling? Vilka är de viktigaste trenderna för er rättighet?
- En tydlig trend i marknadsundersökningar är att sponsorkakan ökar på bekostnad av investering i andra marknadskanaler. Samtidigt blir skyltar på arenorna mindre viktiga och istället förväntas föreningarna arbeta med olika samhällsinitiativ - detta utöver det arbete som redan görs med att skapa en bra, inkluderande verksamhet för barn och unga som bygger på sunda värderingar. Här står vi i början av en förändring för både rättighetsinnehavare och sponsorer som kommer att utvecklas kommande år. Innebandy som sport är stark och intresset i Uppsala är stort och bevakas bra i lokala medier vilket bidrar till värdet av produkten. Nationellt behöver vi arbeta vidare med att skapa den synlighet och prioritet som sporten förtjänar.

På vilka sätt skulle du säga att digitaliseringen påverkar er rättighet?
- Inte i någon större utsträckning ännu. Vi arbetar med sociala medier, men utmaningen för en i huvudsak ideell förening är att ha kompetens, tid och resurser att kunna hantera och kapitalisera på den digitala utvecklingen.

Vilka är de starkaste kommersiella värdena i ert sponsorerbjudande?
-  Sirius och Sirius Innebandy har en stark lokal prägel till Uppsala. Detta tillsammans med en omfattande och framgångsrik ungdomsverksamhet och lokala profiler i seniorlaget är egenskaper som många företag tycker är positivt att förknippas med.

Hur beskriver du er målgrupp för potentiella sponsorer?
- Den målgrupp som potentiella sponsorer exponeras för, kort beskrivet, är våra medlemmar, aktiva, publik samt supporters till Sirius och Sirius Innebandy. Innebandy är den största inomhusidrotten och en stor andel av såväl aktiva som publik är i "familjesegmentet"

Vilka är era största utmaningar när det kommer till paketering och införsäljning av sponsorskap?
- Den största utmaningen ligger i att aktivera sponsringen och rättigheterna. Även om exponeringen på matchkläder och i arenan fortfarande är viktig för företagen så finns där en begränsning. Trenden som jag tidigare beskrivit med att ta olika samhällsansvar blir allt viktigare.

Är ni idag medlemmar i någon bransch/intresseförening eller marknadsnätverk?
- Vi är partners till Elitidrott Uppsala som är en sammanslutning av Uppsalas 18 elitidrottsföreningar, 4 arenor, Upplands idrottsförbund och Uppsala kommun. Det gemensamma målet är att utveckla den lokala elitidrotten för fler nationella och internationella sportsliga framgångar.
Skrivet av Mats Ehrlemark