28 AUG, 2011

Produkter

INSIGHT NEWS
Insight News är en webbportal som vill ge besökaren en ökad insikt om evenemang- och sponsringsmarknaden. Insight News ger dig tillgång till ett snabbt nyhetsflöde och initierade reportage samt intervjuer med tongivande branschprofiler.

RÄTTIGHETSNAVIGATORN
RättighetsNavigator är en sökbar databas med information om landets största rättigheter och sponsorer. Syftet är att underlätta informationsutbytet mellan rättighetsinnehavare och sponsorer, konsulter, mediebyråer och samtidigt erbjuda en värdefull branschöversikt.

INSIGHT NEWSLETTER
Insight Newsletter sammanfattar alla nyheter som publicerats under den gångna veckan på insightnews.se. Nyhetsbrevet skickas ut via mail varje fredag till nästan 3 000 person verksamma inom sponsring och event i hela Norden.

INSIGHT SUMMARY
Insight Summary är utförlig resumé som tar upp alla nyheter och notiser under en hel månad inklusive kompletta texter, även sådana som är låsta på siten insightnews.se. Insight News Summary produceras i pdf-format och distribueras till våra abonnenter varje månadsskifte.

Insight Summary är ett perfekt sätt att hålla sig uppdaterad om nyhetsflödet inom sponsring och event och kan dessutom fungera som ett referensbibliotek om du i efterhand t.ex. vill veta vad som hände en specifik månad.

INSIGHT REPORT
Insight Report är djupgående specialrapporter inom aktuella och relevanta ämnesområden som direkt eller indirekt knyter an till sponsring och event.
 
Insight Report Chicago 
Analyser och case från världens största sponsringskonferens som årligen arrangeras i Chicago av sponsoranlysföretaget IEG.
Publicerad: juni 2009

Rethink
Presenterar vår bild av sponsringen 2011 och reflekterar kring de utmaningar branschen står inför.
Publicerad: maj 2011

Pris: 990 kr (exkl. moms). Abonnenter har 50 procents rabatt och betalar endast 495 kr. Beställ rapporten genom att maila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..