18 AUG, 2011

Om RättighetsNavigatorn

RättighetsNavigatorn är en sökbar databas över landets största rättigheter, branschföretag och sponsorer. Dessa finns kategoriserade under tre sammanlänkade avdelningar där varje rättighet, branschföretag och sponsor har en egen sida med information.

Hög kvalitet på innehållet i Rättighetsnavigatorn är kritiskt för att det ska vara ett effektivt verktyg. Insight News arbetar därför efter följande system för att kvalitetssäkra informationen:

  • En gång i halvåret genomförs en fullständig genomgång av RättighetsNavigatorn.
  • Varje vecka i Insight Newsletter finns det en mailadress till vilken det går att skicka in uppdateringar och nyheter.
  • Löpande uppdateringar baserade på inkommande informationsflöde från pressreleaser, nyhetsbrev och andra externa informationskällor.

Insight News kan aldrig garantera att RättighetsNavigatorn är uppdaterad och heltäckande till 100 procent, men strävan är att den ska innehålla den mest uppdaterade informationen som finns att tillgå.

Skrivet av Super User